Фабрика за производство на мъжки костюми “Димитров” гр.Плевен

Локация Плевен
РЗП 10 400 м²
Инвеститор Мони МСД
Статус Завършен
Pic 6
Pic 6
Pic 5
Pic 4
Pic 3
Pic 2
Pic 1

Ново проектираният обект се разполага в контура и габаритите на изградения, но недовършен докрай скелет на конструкцията на обект “Чугунолеярен завод” гр. Плевен. Площадката на завода е разположена в промишлената зона на гр. Плевен.
Конструкцията е осигурена на земетръс.