Casino Technology гр.София

Локация София
РЗП 8400 м²
Инвеститор International Game Design Studio
Статус Завършен
Pic 211
Pic 211
Pic 161
Pic 310
Pic 410

За осигуряване на необходимото технологично и организационно ниво за извършване на дейностите в разработения проект са заложени решения, съобразени с архитектурно-строителна подложка, необходимата последователност на извършваните основни видове дейности в технологичния процес при максимално използване на наличните помещения и спазване на санитарно – хигиенните норми и изисквания.