“Джи Ем Ти” офиси и логистика гр. София

Локация София
РЗП 3725 м²
Инвеститор Джи Ем Ти ООД
Статус Завършен
Pic 1
Pic 1
Pic 2
Pic 3
Pic 5

Сградата е обособена на три функционално определени сектора – производствен, складов и офисен.
Обектът e ситуиран в неусвоена територия на юг от Ботевградско шосе. Сградата е с линеарен силует, разположена с административно-битовия си блок на изток.