Производствено-административно-логистичен комплекс М3 гр. Плевен

Локация Плевен
РЗП 10350 кв.м.
Инвеститор Димитров ООД
Статус Разрешение за ползване
Логистичен комплекс М3
Логистичен комплекс М3
Proekt M3 3
Proekt M3 4
Pleven 3
Pleven 4

Обектът е ситуиран в източната промишлена зона на гр. Плевен. Комплексът се състои от производствено-складова сграда с административно-битова част и обслужващи сгради към нея, спортен комплекс (клуб с фитнес, открит басейн и футболно игрище и главна офис сграда с подземен паркинг.