Многофункционална корпоративна сграда към Производствено-административно-логистичен комплекс М3 гр. Плевен

Локация Плевен
РЗП 2841 кв. м
Инвеститор Димитров ООД
Статус Разрешение за ползване
Administrativna Sgrada M3
Administrativna Sgrada M3
Administrativna Sgrada M3 Interior
X 3D Exterior
X 3D Interior

Административна сграда към Производствено-административно-логистичен комплекс М3.