Укрепване речното корито на р. Телки Дере – Авторски надзор Община Пазарджик

Локация Община Пазарджик
Инвеститор Община Пазарджик – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Статус Завършен
Reki 1
Reki 1
Reki 2

Инвеститор: Община Пазарджик – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие