Складова сграда и ограда с.Безденица, община Монтана

Локация с.Безденица, община Монтана
РЗП 340 m²
Инвеститор СЪНИ ФРУТС БЪЛГАРИЯ ООД
Статус Разрешение за ползване
Строителен обект без снимка
Строителен обект без снимка