Преустройство на магазин в медицински център гр.София

Локация гр.София
РЗП 2884 кв.м.
Инвеститор Бакстън Тейлър АД
Статус Разрешение за ползване
Строителен обект без снимка
Строителен обект без снимка