Преустройство на градска баня в медицински център гр. Плевен

Локация гр. Плевен
РЗП 1733 m²
Инвеститор Тасси ЕООД
Статус Разрешение за ползване
Реновация на медицински център
Реновация на медицински център