Предприятие за производство на месни продукти Плевен-МЕС с.Ясен, общ.Плевен

Локация с.Ясен, общ.Плевен
РЗП 244 m²
Инвеститор Плевен-МЕС ООД
Статус Разрешение за ползване
Строителен обект без снимка
Строителен обект без снимка

Реконструкция и разширение на предприятие за производство на месни продукти.