Предотвратяване на наводнения по коритото на р. Тополница – Авторски надзор Община Лесичово

Локация Община Лесичово
Инвеститор Община Лесичово – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Статус Завършен
Topolnitsa 1
Topolnitsa 1