Манастирски ливади-Изток гр.София

Kомплекс от жилищни и административни сгради

Локация гр.София
РЗП
Инвеститор София-Истейтс ЕООД
Статус ПУП-ПРЗ
Строителен обект без снимка
Строителен обект без снимка