Логистичен Парк България с.Равно поле

Локация с.Равно поле
РЗП 57069 кв.м.
Инвеститор УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС” ЕООД
Статус Строителство на груб строеж
Logistic Park Bilgaria
Logistic Park Bilgaria