За нас

Фирмен профил

Да управляваш инвестиция е голяма отговорност, затова в СОФИЯ-ИСТЕЙТС ЕООД го правим с много лоялност към Инвеститора и професионализъм вече повече от 20 г. В този период се развивахме в различни направления, от проджект-дивелъпмънт на многофамилни и еднофамилни жилища, до проджект-мениджмънт на ваканционни селища, индустриални и логистични паркове, корпоративни и специализирани проекти, шопинг и ритейл центрове из цялата страна. През всички тези години рекламната стратегия отсъстваше като средство за осигуряване на нови проекти, тъй като това получавахме чрез референциите на нашите доволни партньори, препоръчвайки ни на компаниите, търсещи тези услуги в бранша. Бившите ни инвеститори са настоящи, когато разрастват бизнеса си и отново се обръщат към нас за съвместно сътрудничество, което единствено е доказателство за признание относно нашата работа.

За повече от 20 години компанията е изпълнила проекти за над 250 000 000 лева с над 227 000 кв. м разгъната застроена площ в сътрудничество с български и чуждестранни партньори, инвестирали за изграждане на едни от най-разпознаваемите обекти в страната.

Компанията е лицензирана под № I-TV 015319 в камарата на Строителите за Първа група, строежи от Трета до Пета категория.

The team of Sofia Estates

Методика

Специалисти, вземащи участие в проектите:

  • Управител;
  • Директор “Развитие на проектите” – (проучване на парцелите и инфраструктурата, дю дилиджънс, документация, предхождаща строителството, съгласуване с инстанции, получаване на разрешения, включително „Разрешение за строеж”, събиране на документацията след завършване на строителството, организиране на прием на проекта от Държавна приемателна комисия, получаване на „Разрешение за ползване” на обекта (въвеждане в експлоатация);
  • Специалисти от същата дирекция;
  • Директор по „Управление на строителство” – (провеждане на търгове за изпълнение и доставка в строителството, мениджмънт на строителството, доставчиците, архитектите и надзора, контрол върху сроковете на договорите и качеството на строителството);
  • Проект-мениджър на инвестиционния проект;
  • Обектов ръководител – инвеститорски контрол на целия комплекс – групата сгради, благоустройство на парцела, външни и вътрешни комуникации;
  • Инженери по инвеститорски контрол на обекта;
  • Техници – помощници на инвеститорския контрол;
  • Системни инженери:

– Електроинсталации
– ВиК
– Отопление, вентилация, климатизация

  • Отдел търгове – (организиране и провеждане на търгове за строителство и доставки, калкулации, статистика и вътрешно фирмен контролинг).
Construction experts

Референции

game-design

” … спазваше действащата нормативна база.”

hraninvest

” Реализацията на проекта се изпълни в срок, съгласно договорения бюджет и с много добро качество. “

Reference by Nevi Fashion

” … бяха спазени всички зададени срокове и естетически изисквания за качество на строителството, наложени от страна на Инвеститора.”

dimitrov-preporaka

” … и подържа оптимален състав служители с висока квалификация.”

moni-mcd-reference

“… прояви голям професионализъм, прецизност и отговорност при организиране и контролиране изпълнението на строителството.“

maleevi-preporaka

” … е надежден партньор с европейско качество.”