Сандански Ритейл Център Сандански

Локация Сандански
РЗП 15 500 м²
Инвеститор Сандански Ритейл Център ООД
Статус Технически проект
Pic 1
Pic 1
Pic 2

Сградата е разположена в парцел непосредствено до пътна артерия Е79, на входа на град Сандански.
Търговския център е разположен на три основни нива.
В централната част на сградата е разположен атриум през трите нива и горно осветление.
В зоната на атрума са разположени ескалаторите за движение на основния поток посетители. Около атриума са разположени пешеходни галерии, към които се отварят търговските пространства.