Предприятие за производство на месни продукти Ясен

Локация Ясен
РЗП 354 m²
Инвеститор Плевен-МЕС ООД
Статус Проектиране
Nophotoproject2
Nophotoproject2

Реконструкция и разширение на предприятие за производство на месни продукти.