Площади Лесичово и Динката Община Лесичово

Локация Община Лесичово
Инвеститор Община Лесичово
Статус Завършен
Nophotoproject2
Nophotoproject2

Инвеститор: Община Лесичово – Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.