Община Чепеларе гр. Чепеларе

Локация Чепеларе
Инвеститор Община Чепеларе
Статус Виза за проектиране
Nophotoproject2
Nophotoproject2

Инвестиционно консултиране и проектиране на водопроводи на територията на Община Чепеларе.
Инвеститор: Община Чепеларе- Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.